IT Services

Your Digital Connection

Home Paketat Per IT
Çmimet e paketave

Paketa që u përshtaten nevojave tuaja

Zgjidhni IT Services për shërbime afatgjate dhe të sigurta për të gjitha problemet tuaja informatike.

Free Plan

15 Min

      Kontroll Kompjuteri

      Instalim Update

      Instalim Programi

      Lidhje Bazike Printeri

      Bllokues Reklamash

Basic Plan

20/Ditë

      Kontroll Kompjuteri

      Instalim Update

      Instalim Programi

      Lidhje Bazike Printeri

      Bllokues Reklamash

 

 

 

 

Most
Popular

Professional Plan

25/Ditë

      Kontroll Kompjuteri

      Instalim Programesh

      Konfigurim Programi

      Konfigurim  Printerit

      Konfigurim E-Mail

      Kontroll Virusesh

      Konfigurim Wi-Fi

 

 

Advance Plan

30/Ditë

      Kontroll Kompjuteri

      Instalim Programesh

      Konfigurim Programi

      Konfigurim  Printerit

      Konfigurim E-Mail

      Kontroll Virusesh

      Konfigurim Routeri

      Konfigurim E-Mail

      Back-up Te Dhenash

Basic Plan

150/Në Muaj

      Mirëmbajtje Kompjuterash (5 PC)

      Konfigurim i Paisjeve të Networkut

      Back-up Të Dhënash

      Instalim Printeri

      Instalim Programesh

      Instalim Pjesesh Hardwerike

      Instalim Antivirusi

      Zgjidhje Problemi Brënda Ditës

     Support 24/7

 

 

Most
Popular

Professional Plan

200/Në Muaj

      Mirëmbajtje Kompjuterash (10 PC)

      Konfigurim i Paisjeve të Networkut

      Back-up Të Dhënash

      Instalim Printeri

      Instalim Programesh

      Instalim Pjesesh Hardwerike

      Instalim Antivirusi

      Konfigurim E-Mail

      Zgjidhje Problemi Brënda 12 Orëve

      Vizitë Në Ambjent 1 Herë Në Muaj

      Support 24/7

 

Advance Plan

300/Në Muaj

   Mirëmbajtje Kompjuterash (15 Pc)

   Krijim Infrastrukture Rrjeti Informatik

   Konfigurim i Paisjeve të Networkut

   Sistemim Rack

   Back-up Të Dhënash

   Instalim Printeri

   Instalim Programesh

   Instalim Pjesesh Hardwerike

   Instalim Antivirusi

   Konfigurim E-Mail

   Zgjidhje Problemi Brënda 8 Orëve

   Vizitë Në Ambjent 2 Herë Në Muaj

   Support 24/7

Basic Plan

1650/Në Vit

     Mirëmbajtje Kompjuterash (5 PC)

      Konfigurim i Paisjeve të Networkut

      Back-up Të Dhënash

      Instalim Printeri

      Instalim Programesh

      Instalim Pjesesh Hardwerike

      Konfigurim E-Mail

      Instalim Antivirusi

      Zgjidhje Problemi Brënda Ditës

      Support 24/7

 

 

Most
Popular

Professional Plan

2200/Në Vit

      Mirëmbajtje Kompjuterash (10 PC)

      Konfigurim i Paisjeve të Networkut

      Back-up Të Dhënash

      Instalim Printeri

      Instalim Programesh

      Instalim Pjesesh Hardwerike

      Instalim Antivirusi

      Konfigurim E-Mail

      Zgjidhje Problemi Brënda 12 Orëve

      Vizite Në Ambjent 1 Herë Në Muaj

      Support 24/7

 

Advance Plan

3300/Në Vit

  Mirëmbajtje Kompjuterash (15 PC)

  Krijim Infrastrukture Rrjeti Informatik

  Konfigurim i Paisjeve të Networkut

  Sistemim Rack

  Back-up Të Dhënash

  Instalim Printeri

  Instalim Programesh

  Instalim Pjesesh Hardwerike

  Instalim Antivirusi

  Konfigurim E-Mail

  Zgjidhje Problemi Brënda 8 Orëve

  Vizite Në Ambjent 2 Herë Në Muaj

  Support 24/7