Rishikimi i fundit: 16-12-2022 08:22:53

Të gjithë klientët tanë janë shumë të rëndësishëm për ne, prandaj IT Services, ka krijuar Politikën e mëposhtme të Rimbursimit për t’ju bërë të ditur se si i trajtojmë rimbursimet për mallrat e porositura dhe të blera në faqen tonë të internetit https://www.itservices.al

Termat “Ju”, “I juaji” dhe “I juaji” i referohen subjektit/personit/organizatës që përdor faqen tonë të internetit. Kur kjo Politikë përmend “ne”dhe “tonën”, ajo i referohet Kompanisë dhe filialeve ose/dhe filialeve të saj. Termi “mallra” i referohet çdo produkti ose artikulli të blerë në faqen tonë të internetit nga Ju.

Kjo politikë e rimbursimit drejtohet nga Termat dhe Kushtet.

Për çdo pyetje në lidhje me këtë politikë të rimbursimit ose çdo kërkesë në lidhje me rimbursimet dhe kthimet, ju lutemi na kontaktoni me e-mail [email protected], telefon +355693903399 ose WhatsApp.

Ju keni të drejtë, të ktheni mallrat brenda 7 ditëve, nëse ai nuk është përdorur, dëmtuar ose pamja e tij nuk ka ndryshuar rrënjësisht, domethënë pamja e produktit ose paketimi i tij është i njejte dhe i pa demtuar.

E drejta për t’u tërhequr nga kontrata e kthimit të produkteve brenda 7 ditëve nuk vlen për personat juridikë (p.sh. kompanitë, sipërmarrësit).

Kjo politikë e kthimit nuk kufizon të drejtat tuaja ligjore për t’u tërhequr ose të drejtat që mund të keni në lidhje me mallrat e pasakta, të dëmtuara ose me defekt.

Kthimet standarde

Çdo mall që dëshironi të ktheni duhet të jetë në paketimin origjinal dhe të pahapur, në gjendje të përshtatshme për rishitje. Nëse mallrat që do të kthehen nuk i plotësojnë këto kushte, ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë një rimbursim.

Ju duhet të bëni kërkesën tuaj për rimbursim brenda 7 ditëve nga dorëzimi i artikullit.

Ju lutemi, kontaktoni ne menyrat e kontaktit tonë për të filluar procesin e kthimit dhe rimbursimit, ekipi i teknikes do t’ju përcjellë në proces dhe do t’ju ndihmojë.

Ju lutemi plotësoni formularin e kthimit të produkteve me te dhenat e porosinë tuaj dhe dërgoni mallrat në adresën e dhënë këtu.

Ju lutemi të na ktheni mallrat duke i dërguar në adresën: IT Services, +355693903399, Rruga e Kavajës , Ish . Parku Autobuzave , 1001, Tirane , Albania

Në rast të kthimit të mallrave, ju do të jeni përgjegjës për pagesën e kostove të transportit të kthimit.

Ju duhet të ushtroni të drejtën e kthimit me përgjegjësi dhe ta ktheni produktin në paketimin origjinal të pastër, si dhe të ktheni të gjitha pjesët e plota të produktit. Ju jeni përgjegjës për grupin e plotë të mallrave të kthyera. Nëse mallrat nuk janë të plota, ne nuk do të jemi në gjendje t’i pranojmë mallrat e kthyera dhe të bëjmë një rimbursim.

Pasi të jenë marrë dhe kontrolluar formulari i mallrave dhe kthimit nga stafi ynë, një rimbursim do të autorizohet me të njëjtën mënyrë që është bërë pagesa. Në varësi të institucionit tuaj financiar, rimbursimet mund të zgjasin deri në 14 ditë për t’u kredituar në mënyrën tuaj origjinale të pagesës. Në të gjitha rastet ne kemi të drejtë të pezullojmë rimbursimin derisa mallrat të kthehen dhe të inspektohen.

Nëse nuk arrini të përmbushni afatet e politikës sonë të kthimit, ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë një rimbursim.

Mallra me defekt

Në raste të caktuara, të tilla si mallra të dëmtuara ose të gabuara, mund t’ju kërkohet të jepni prova për problemin, si një foto ose video, ose të ktheni artikullin për të marrë një rimbursim.

Duhet të kontaktoni kompaninë tonë në [email protected] brenda 7 ditëve pas blerjes dhe të jepni informacion të detajuar, si p.sh.

– Vertetim i blerjes

– Numri i porosisë

– Numri i faturës

– Emri i produktit

– Informacion për defektin, dështimin ose mungesën e një pjese të artikullit

– Dëshmia e defektit (p.sh. një foto ose video e artikullit, një foto e zonës me defekt (nëse është e mundur të bëhet një foto), një foto e paketimit).

Kur paraqisni një ankesë, duhet të tregoni se si dëshironi të zgjidhet kërkesa:

– Të zëvendësojë mallin me defekt

– Të plotësojë mallrat e pakompletuara me komponentë që mungojnë

-Te zëvendësojmë mallin me një produkt tjetër me të njëjtën vlerë

Shenim *: Rimbursimi i lekëvë në këtë rast bëhet vetëm nëse produkti është i dëmtuar dhe ne nuk kemi produkt tjetër për ta zëvendësuar.

Në rast se ju kërkohet të na ktheni mallrat, ju do të jeni përgjegjës për të paguar kostot e transportit të kthimit.

Mallrat duhet të kthehen në paketimin origjinal (me udhëzime dhe/ose kartë garancie, nëse janë dorëzuar me produktin).

Informacione të mëtejshme

Kjo politikë është krijuar për rimbursimin dhe kthimin e produkteve

Kjo Politikë zbatohet vetëm për rimbursimet për mallrat dhe shërbimet e shitura nga Kompania jonë. Politika jonë nuk zbatohet për rimbursimet për mallrat dhe shërbimet e ofruara nga kompani ose individë të tjerë.